Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2014

Aktiebostadspriserna steg något i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,2 procent från februari till mars. Inom huvudstadsregionen var priserna nästan oförändrade och i övriga Finland steg de med 0,4 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 0,2 procent. Inom huvudstadsregionen var priserna nästan oförändrade jämfört med året innan och i övriga Finland sjönk de med 0,3 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I mars 2014 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 175 euro i hela landet, 3 468 euro i huvudstadsregionen och 1 668 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Aktiebostadspriserna under första kvartalet

Under första kvartalet 2014 sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,7 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,4 procent och i övriga Finland med 1,0 procent. Jämfört med motsvarande period år 2013 innan var priserna i hela landet oförändrade. I huvudstadsregionen gick priserna upp med 0,9 procent, medan priserna sjönk med 0,8 procent på övriga håll i landet.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 267 euro i hela landet, 3 547 euro i huvudstadsregionen och 1 689 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 3,3 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,6 procent och i övriga Finland med 2,1 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2013 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 2,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,9 procent och i övriga Finland med 0,6 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 524 euro i hela landet, 4 902 euro i huvudstadsregionen och 3 028 euro i övriga Finland.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.

Årsstatistik 2013

År 2013 gjordes drygt 67 300 köp av gamla bostadsaktielägenheter i hela landet. Från året innan minskade antalet köp med 11,7 procent i hela landet. I huvudstadsregionen minskade antalet köp med 14,8 procent och i övriga Finland med 10,6 procent. Förra året var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla bostadsaktielägenheter 2 269 euro i hela landet, 3 546 euro i huvudstadsregionen och 1 692 euro i övriga Finland. Från år 2012 steg priserna på gamla bostadsaktier med 1,6 procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,5 procent och i övriga Finland med 0,9 procent.

Förra året var köpesumman för bostadsaktielägenheter något under 10,0 miljarder euro, vilket var något under 1,3 miljarder euro mindre än år 2012. I Nyland gjordes något över en tredjedel av alla bostadsköp i hela landet och deras värde var nästan hälften av köpesumman för hela landet.


Källa: Aktiebostadspriser. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Elina Pääkkö 09 1734 3385, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/03/ashi_2014_03_2014-04-28_tie_001_sv.html