Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.10.2016

Aktiebostadspriserna steg under tredje kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,4 procent under tredje kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,6 procent och i övriga Finland med 0,1 procent. Jämfört med motsvarande period år 2015 steg priserna i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,8 procent och i övriga Finland med 0,2 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Under juli-september var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 309 euro i hela landet, 3 657 euro i huvudstadsregionen och 1 706 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 1,9 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,6 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 3,3 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2015 sjönk priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 1,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,8 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 2,7 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 612 euro i hela landet, 4 749 euro i huvudstadsregionen och 3 210 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Aktiebostadspriserna steg i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,3 procent från augusti till september. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,4 procent och i övriga Finland med 0,2 procent. Jämfört med september 2015 steg priserna i hela landet med 2,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,5 procent och i övriga Finland med 0,8 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I september 2016 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 268 euro i hela landet, 3 566 euro i huvudstadsregionen och 1 687 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/09/ashi_2016_09_2016-10-28_tie_001_sv.html