Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.3.2013

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat vähenivät edelleen vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, vähenivät vuoden 2012 viimeisen neljänneksen aikana 2,3 miljardia euroa. Vuoden 2012 aikana valtionhallinnon nettorahoitusvarat supistuivat yhteensä 8,1 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat kuitenkin kasvoivat vuoden 2012 aikana 3,8 miljardia euroa lähinnä työeläkelaitosten rahoitusvarojen kasvun seurauksena. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitotilastoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Vuoden 2012 aikana tapahtunut valtionhallinnon nettorahoitusvarojen supistuminen selittyy pääosin joukkovelkakirjalainakannan kasvulla. Suhteellisen vakaana pysyneitä valtionhallinnon rahoitusvaroja kasvatti lähinnä lainasaamisten lisääntyminen. Valtionhallinnon nettorahoitusvarat olivat -42,3 miljardia euroa vuoden 2012 lopussa.

Työeläkelaitosten sijoituskäyttäytyminen jatkui hyvin samankaltaisena kuin vuoden 2012 aiemmillakin neljänneksillä. Työeläkelaitokset vähensivät rahamarkkinainstrumenttien ja noteerattujen osakkeiden omistuksia ja lisäsivät etenkin rahasto-osuuksien omistusta. Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat vuonna 2012 yhteensä 14,0 miljardia euroa ollen 149,2 miljardia vuoden lopussa. Työeläkelaitokset keräsivät vuoden 2012 aikana yhteensä 7,0 miljardin euron hallussapitovoitot noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien omistuksista.

Vuoden 2012 aikana paikallishallinnon kokonaisvelat kasvoivat 22,3 miljardista 24,1 miljardiin euroon. Paikallishallinnon rahoitusvarojen pysyessä lähes ennallaan painuivat nettorahoitusvarat miinukselle ollen -0,6 miljardia vuoden lopussa.

Myös julkisyhteisöjen tiedot käsittävä, kattavampiin lähdeaineistoihin perustuva vuoden 2012 rahoitustilinpitotilasto julkaistaan 11.7.2013.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 09 1734 3382, Timo Ristimäki 09 1734 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (233,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2012/04/jyrt_2012_04_2013-03-28_tie_001_fi.html