Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.9.2014

Sosiaaliturvarahastojen varat ylittivät 170 miljardia euroa vuoden 2014 toisella neljänneksellä

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusvarat olivat vuoden 2014 toisen neljänneksen lopussa 170,5 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, lisääntyivät neljänneksen aikana 109,2 miljardista eurosta 114,5 miljardiin euroon, mikä selittyy pääosin sosiaaliturvarahastojen varojen kasvulla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitotilastoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Vuoden 2014 toisella neljänneksellä valtionhallinnon rahoitusvarat kasvoivat vajaan miljardin velkoja enemmän. Tarkastelujakson lopussa valtionhallinnon varojen ja velkojen erotus oli -50,8 miljardia euroa. Valtionhallinnon rahoitusvaroja kasvatti lähinnä yhtiöomistusten markkina-arvon nousu. Liikkeellelaskun seurauksena valtionhallinnon joukkovelkakirjalainakanta ylitti nyt ensi kertaa 100 miljardia ollen 100,9 miljardia euroa kesäkuun lopussa.

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusvarat olivat vuoden toisen neljänneksen lopussa 170,5 miljardia euroa. Sosiaaliturvarahastojen varoja kasvattivat pääosin noteeratuista osakkeista ja rahasto-osuuksista kertyneet hallussapitovoitot. Neljänneksen aikana sosiaaliturvarahastot sijoittivat nettomääräisesti eniten rahasto-osuuksiin, kuten vuoden ensimmäiselläkin neljänneksellä. Vastaavasti varoja siirrettiin pois erityisesti lainasaamisista, lyhytaikaisista velkapapereista, sekä talletuksista.

Tarkastelujakson aikana paikallishallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat 0,9 miljardilla eurolla. Neljänneksen lopussa paikallishallinnon rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli -0,4 miljardia euroa.

EU-maissa otettiin käyttöön syyskuussa 2014 uudistettu kansantalouden tilinpidon järjestelmä, EKT 2010. Tämä on ensimmäinen julkisyhteisöjen rahoitustilinpidon julkistus, joka on uuden EKT 2010 -järjestelmän mukainen. Osa rahoitustilinpidon aikasarjoista on uudistuksen takia muuttunut. Uusi järjestelmä tuo muutoksia rahoitusvarojen luokitukseen ja sektoriluokitukseen. Lisäksi rahoitustilinpidon laadintaperiaatteet ovat joidenkin yksityiskohtien osalta uudistuneet.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 029 551 3382, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 2. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2014/02/jyrt_2014_02_2014-09-30_tie_001_fi.html