Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 31.3.2016

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat kääntyivät kasvuun vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 114,4 miljardia euroa vuoden 2015 neljännen neljänneksen lopussa. Neljänneksen aikana valtion- ja paikallishallinnon nettorahoitusvarat laskivat yhteensä 1,4 miljardia euroa. Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat kasvoivat 5,0 miljardia euroa, mutta muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat laskivat 0,8 miljardilla. Yhteensä julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat 2,8 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat nousivat edellisen neljänneksen tasosta 0,2 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa –63,2 miljardia euroa. Lievä kasvu johtui ensisijaisesti noteerattujen osakkeiden arvonnoususta, joka ylitti lainakannan kasvun.

Paikallishallinnon nettorahoitusvarat laskivat 1,5 miljardilla. Niiden laskuun vaikuttivat mm. talletusten väheneminen ja lainakannan kasvu.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat jakson lopussa 179,8 miljardia euroa. Nettomääräisten rahoitusvarojen kasvu johtui pääasiassa hallussapitovoitoista noteeratuissa osakkeissa ja sijoitusrahasto-osuuksissa. Työeläkelaitokset siirsivät viimeisellä neljänneksellä omistuksiaan velkapapereista sijoitusrahastoihin ja noteerattuihin osakkeisiin. Tällä hetkellä työeläkelaitosten sijoituksista 70 % on tehty ulkomaille.

Muiden sosiaaliturvarahastojen velanotto on lisääntynyt merkittävästi reilun vuoden aikana. Kehitys jatkui myös vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä nettorahoitusvarojen laskiessa 1,2 miljardiin euroon, kun ne edellisen neljänneksen lopussa olivat vielä 2,1 miljardia euroa.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Tupala 029 551 3349, Anu Marttila 029 551 2309, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.03.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2015/04/jyrt_2015_04_2016-03-31_tie_001_fi.html