Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.6.2017

Työeläkelaitokset vetivät julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvuun vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 118,8 miljardia euroa vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat nousivat 4,4 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat yhteensä 6,1 miljardia euroa. Paikallishallinnon nettorahoitusvarat pysyivät lähes ennallaan, mutta valtionhallinnon nettorahoitusvarat supistuivat 1,96 miljardia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat laskivat edellisen neljänneksen tasosta 1,96 miljardia euroa ollen viimeisen neljänneksen lopussa -69,3 miljardia euroa. Valtion varat kasvoivat 0,17 miljardia euroa ja velat 2,1 miljardia euroa, mikä johti nettorahoitusvarojen selkeään laskuun. Ensimmäisen neljänneksen aikana valtionhallinnon varoista talletukset nousivat 0,7 miljardia euroa ja pitkäaikaiset lainasaamiset vähenivät 1,5 miljardia euroa.

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen lopussa paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat olivat -3,5 miljardia euroa. Sekä velkojen että varallisuuden muutokset ovat olleet maltillisia. Ensimmäisen neljänneksen lopussa pitkäaikaisten lainojen kanta oli 16,4 miljardia euroa. Vuoden 2016 lopusta pitkäaikaisten lainojen kanta on supistunut 0,2 miljardilla.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat kasvoivat 5,6 miljardia euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Rahasto-osuuksiin virtasi nettomääräisesti lisää varoja 1,9 miljardia euroa, minkä lisäksi työeläkelaitokset saivat niistä hallussapitovoittoja 2,8 miljardia euroa. Osakesijoitusten kanta nousi 1,3 miljardilla eurolla pääasiassa hallussapitovoittojen ansiosta. Velkapapereihin sijoitettujen varojen yhteismäärä väheni neljänneksen aikana 1,3 miljardia euroa ja talletuskanta kasvoi 1,1 miljardia.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat nousivat 0,5 miljardia euroa vuoden lopun tilanteesta ja olivat ensimmäisen neljänneksen lopussa 1,2 miljardia. Nousu johtui pääasiassa talletusten kasvusta. Lisäksi sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskemien lyhytaikaisten velkapapereiden kanta supistui.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Tupala 029 551 3349, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2017/01/jyrt_2017_01_2017-06-29_tie_001_fi.html