Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q4 2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3 2015/Q4
Tillgånger S1 Totala ekonomin -32 482 -2 165 -9 704 -23 059 -59 374
S11 Icke-finansiella företag -6 998 -4 704 -3 484 -7 008 -7 211
S121 Centralbanken 7 773 5 031 5 208 -850 -9 176
S122 Övriga monetära finansinstitut -16 107 7 854 -6 950 -10 396 -32 221
S123 Penningmarknadsfonder 68 415 -23 -67 -97
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -1 073 1 070 1 470 -180 1 000
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -206 256 850 806 201
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -1 303 2 068 -790 928 177
S1311 Staten -9 219 -5 527 -1 363 -5 022 -8 695
S1313 Lokalförvaltning   -18 -4 29 8
S1314 Socialskyddsfonder -5 504 -8 496 -4 275 -1 540 -3 620
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 88 -112 -342 242 262
Skulder S1 Totala ekonomin -34 987 1 931 -15 453 -23 878 -54 490
S11 Icke-finansiella företag -9 952 255 -4 028 -9 694 -3 861
S121 Centralbanken 67 47 734 -97 89
S122 Övriga monetära finansinstitut -14 635 12 831 -4 057 -7 295 -40 450
S123 Penningmarknadsfonder -3 5 5 1 -11
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -671 472 -2 4 209
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 623 422 47 1 237 107
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 67 -111 -280 -7 59
S1311 Staten -5 885 -5 072 -3 456 -3 641 -6 342
S1313 Lokalförvaltning 236 -81 50 -10 42
S1314 Socialskyddsfonder -4 834 -6 836 -4 464 -4 375 -4 332
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer          
Netto S1 Totala ekonomin 2 506 -4 097 5 749 818 -4 884
S11 Icke-finansiella företag 2 954 -4 959 544 2 686 -3 350
S121 Centralbanken 7 705 4 983 4 473 -753 -9 266
S122 Övriga monetära finansinstitut -1 472 -4 977 -2 893 -3 101 8 229
S123 Penningmarknadsfonder 71 410 -28 -68 -86
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -402 598 1 472 -184 790
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -829 -166 803 -431 94
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -1 370 2 179 -510 934 118
S1311 Staten -3 334 -455 2 094 -1 381 -2 353
S1313 Lokalförvaltning -236 64 -53 39 -34
S1314 Socialskyddsfonder -670 -1 660 190 2 834 712
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 88 -112 -342 242 262
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2016, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/01/mata_2016_01_2016-03-15_tau_002_sv.html