Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro

  År/månad
2015/12 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05
1. Bytesbalans 27 -149 104 -129 -370 78
1.1 Varor 70 -181 91 -12 -49 69
1.2 Tjänster -128 -45 -61 -71 -106 -97
1.3 Primära inkomster 265 293 290 170 -28 293
1.4 Sekundära inkomster -180 -217 -217 -217 -187 -187
2. Kapitalbalans 17 -11 -11 -11 17 17
3. Finansiell balans 2 936 -1 152 -804 -3 610 445 -26
3.1 Direktinvesteringar -512 9 923 3 461 -937 2 989 2 448
3.2 Portföljinvesteringar -4 480 -12 912 -597 6 102 4 228 -1 489
3.3 Övriga investeringar 7 967 3 385 -4 309 -8 855 -6 858 -2 442
3.4 Finansiella derivat -1 -1 280 279 148 88 1 132
3.5 Valutareserv -38 -267 363 -67 -2 325
4. Restpost 2 892 -992 -897 -3 470 797 -121
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Heinonen 029 551 3373, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2016, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/05/mata_2016_05_2016-07-15_tau_001_sv.html