Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis, miljoner euro

  År/kvartal
2015/Q2 2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1 2016/Q2
Inkomster 1. Bytesbalans 23 958 22 594 23 881 21 735 23 513
1.1 Varor 14 285 13 237 13 937 12 201 13 856
1.2.3 Transport 5 413 5 557 6 106 5 612 5 221
1.3 Primära inkomster 3 999 3 540 3 572 3 626 4 147
1.4 Sekundära inkomster 261 259 265 296 289
Utgifter 1. Bytesbalans 24 970 21 777 23 588 22 082 25 114
1.1 Varor 12 769 13 032 13 758 12 528 13 411
1.2.3 Transport 6 066 5 626 6 597 5 692 5 983
1.3 Primära inkomster 5 271 2 573 2 545 2 917 4 988
1.4 Sekundära inkomster 865 545 689 945 731
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2016, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/07/mata_2016_07_2016-09-15_tau_001_sv.html