Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  År/månad
2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02
Kontotransaktion              
Inkomster 1. Bytesbalans 7 919 8 077 8 012 7 970 7 818 7 495
1.1 Varor 4 747 4 644 4 649 4 546 4 581 4 284
1.2 Tjänster 1 861 2 092 2 092 2 092 1 935 1 935
1.3 Primära inkomster 1 196 1 236 1 165 1 227 1 080 1 054
1.4 Sekundära inkomster 115 106 106 106 223 223
Utgifter 1. Bytesbalans 7 647 8 060 8 095 8 532 7 797 7 565
1.1 Varor 4 441 4 541 4 552 4 755 4 443 4 250
1.2 Tjänster 2 088 2 351 2 349 2 359 2 114 2 096
1.3 Primära inkomster 887 793 820 1 044 924 904
1.4 Sekundära inkomster 231 375 375 375 315 315
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2017, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/02/mata_2017_02_2017-04-13_tau_002_sv.html