Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2016 12 mån. glidande summa 2017/03 2017/04
1. Bytesbalans -2 290 -1 873 109 -698
1.1 Varor 582 1 563 509 -48
1.2 Tjänster -2 669 -2 803 -229 -171
1.3 Primära inkomster 1 747 1 318 -79 -306
1.4 Sekundära inkomster -1 951 -1 951 -92 -172
2. Kapitalbalans 175 175 15 15
3. Finansiell balans -5 159 7 381 -1 822 2 951
3.1 Direktinvesteringar 20 539 7 761 285 285
3.2 Portföljinvesteringar -6 555 1 154 -4 764 644
3.3 Övriga investeringar -18 582 -1 068 2 909 2 136
3.4 Finansiella derivat -1 098 -777 -128 -73
3.5 Valutareserv 538 311 -125 -41
4. Restpost -3 044 9 079 -1 946 3 634
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2017, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/04/mata_2017_04_2017-06-15_tau_004_sv.html