Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro (Korrigering 16.8.2017)

Korrigering 16.8.2017. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  År 2016 12 mån. glidande summa 2017/05 2017/06
1. Bytesbalans -2 290 977 529 -297
1.1 Varor 582 1 426 484 248
1.2 Tjänster -2 669 -2 133 -105 -105
1.3 Primära inkomster 1 747 3 933 370 -220
1.4 Sekundära inkomster -1 951 -2 249 -220 -220
2. Kapitalbalans 175 126 8 8
3. Finansiell balans -5 159 -12 355 -7 056 -4 166
3.1 Direktinvesteringar 20 539 -2 032 -599 -599
3.2 Portföljinvesteringar -6 555 -735 -2 050 -2 796
3.3 Övriga investeringar -18 582 -7 188 -3 894 -183
3.4 Finansiella derivat -1 098 -2 196 -685 -586
3.5 Valutareserv 538 -204 173 -1
4. Restpost -3 044 -13 458 -7 593 -3 877
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2017, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro (Korrigering 16.8.2017) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/06/mata_2017_06_2017-08-15_tau_004_sv.html