Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2017/09 2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02
Tillgångar Totalt 1403 -12576 -1603 -27625 21777 2984
1. Direktinvesteringar 610 283 -690 -2185 -1237 -1628
2. Portföljinvesteringar 2555 -1555 2922 -3206 3976 1742
3. Övriga investeringar 4511 -663 4644 -14459 21944 5866
4. Finansiella derivat -6296 -10570 -8531 -7730 -2904 -2980
5. Valutareserv 22 -71 53 -47 -2 -17
Skulder Totalt -1057 -7941 2692 -32956 21113 3926
1. Direktinvesteringar 840 1273 777 -1030 110 -366
2. Portföljinvesteringar -5621 -1907 3403 -896 2172 2242
3. Övriga investeringar 8864 1986 6623 -23644 23093 6051
4. Finansiella derivat -5140 -9294 -8110 -7385 -4263 -4001
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2018, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/02/mata_2018_02_2018-04-13_tau_003_sv.html