Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Korrigerad 16.5.2018)

Korrigerad 16.5.2018. Den korrigerade siffran är markerad med rött
  2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03
1. Bytesbalans 606 459 293 379 252 -144
1.1 Varor 264 157 -3 247 90 255
1.2 Tjänster -19 2 14 -98 -97 -99
1.3 Primära inkomster 534 478 454 400 436 -120
1.4 Sekundära inkomster -173 -178 -172 -170 -177 -179
2. Kapitalbalans 17 18 17 17 18 18
3. Finansiell balans -4635 -4295 5331 664 -942 -1463
3.1 Direktinvesteringar -991 -1467 -1154 -1347 -1262 -1204
3.2 Portföljinvesteringar 352 -481 -2310 1804 -500 -3758
3.3 Övriga investeringar -2649 -1979 9186 -1149 -185 4123
3.4 Finansiella derivat -1276 -421 -345 1359 1022 -645
3.5 Valutareserv -71 53 -47 -2 -17 20
4. Restpost 5258 4772 -5021 269 -1212 -1337
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2018, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Korrigerad 16.5.2018) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/03/mata_2018_03_2018-05-15_tau_001_sv.html