Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05
Tillgångar Totalt -27 625 13 070 -5 919 -20 471 -2 239 -5 622
1. Direktinvesteringar -2 185 375 64 3 157 -250 317
2. Portföljinvesteringar -3 206 3 222 1 452 -149 -1 535 -1 073
3. Övriga investeringar -14 459 16 567 1 435 -13 833 8 075 3 679
4. Finansiella derivat -7 730 -7 085 -8 855 -9 595 -8 514 -8 529
5. Valutareserv -47 -8 -15 -51 -16 -17
Skulder Totalt -32 956 13 600 -2 042 -20 794 3 211 3 447
1. Direktinvesteringar -1 030 687 1 256 1 875 1 757 1 749
2. Portföljinvesteringar -896 2 174 2 251 3 410 2 752 2 850
3. Övriga investeringar -23 644 18 003 2 865 -16 863 6 918 7 089
4. Finansiella derivat -7 385 -7 264 -8 413 -9 216 -8 217 -8 241
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2018, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/05/mata_2018_05_2018-07-13_tau_003_sv.html