Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/05 2018/06
1. Bytesbalans 1 598 305 -525 -443
1.1. Varor 2 196 2 168 135 337
1.2. Tjänster -1 171 -1 229 -204 -178
1.3. Primära inkomster 2 655 1 538 -266 -404
1.4. Sekundära inkomster -2 082 -2 172 -190 -198
2. Kapitalbalans 176 191 15 16
3. Finansiell balans -5 427 -28 043 -9 060 -1 540
3.1. Direktinvesteringar 354 -6 515 -1 432 -760
3.2. Portföljinvesteringar 2 202 -11 610 -3 938 -3 162
3.3. Övriga investeringar 588 -1 836 -3 386 2 600
3.4. Finansiella derivat -8 137 -7 825 -287 -187
3.5. Valutareserv -435 -258 -17 -31
4. Restpost -7 201 -28 539 -8 550 -1 112
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/06/mata_2018_06_2018-08-15_tau_004_sv.html