Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/01 2019/02
1. Bytesbalans -4 359 -3 682 501 -37
1.1. Varor 1 012 1 591 596 148
1.2. Tjänster -2 333 -2 474 -95 -191
1.3. Primära inkomster -680 -526 179 194
1.4. Sekundära inkomster -2 358 -2 273 -180 -187
2. Kapitalbalans 164 160 13 13
3. Finansiell balans -8 759 -13 250 106 -8 605
3.1. Direktinvesteringar 8 947 9 598 -191 -317
3.2. Portföljinvesteringar -21 669 -33 733 -1 275 -10 594
3.3. Övriga investeringar 4 087 9 647 1 719 1 371
3.4. Finansiella derivat -70 946 -62 522
3.5. Valutareserv -54 292 -86 414
4. Restpost -4 564 -9 728 -408 -8 582
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/02/mata_2019_02_2019-04-15_tau_004_sv.html