Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro

  År/kvartal
2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3 2018/Q4 2019/Q1
Tillgånger S1 Hela ekonomin 629 917 636 325 655 838 741 922 811 201
S11 Icke-finansiella företag 141 943 138 632 139 830 129 910 132 905
S121 Centralbanken 85 943 83 574 88 655 66 362 97 137
S122 Övriga monetära finansinstitut 69 295 74 002 82 376 230 149 248 346
S123 Penningmarknadsfonder 2 366 2 340 2 138 2 129 .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 81 659 83 212 84 420 77 057 81 936
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 42 110 43 248 45 344 36 541 38 628
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 30 733 30 948 31 260 30 078 31 490
S1311 Staten 12 700 13 199 12 998 12 165 14 012
S1313 Lokalförvaltning 744 741 745 681 728
S1314 Socialskyddsfonder 147 609 151 470 152 390 145 586 153 766
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 815 14 958 15 683 11 264 12 254
Skulder S1 Hela ekonomin 636 756 647 210 665 487 742 819 806 858
S11 Icke-finansiella företag 230 818 234 202 237 576 214 060 228 811
S121 Centralbanken 12 325 13 130 12 876 13 570 12 690
S122 Övriga monetära finansinstitut 210 999 215 100 229 462 333 156 382 242
S123 Penningmarknadsfonder 21 29 28 68 1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 26 205 27 037 28 114 26 221 26 244
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 49 756 50 612 52 977 52 711 52 917
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 2 998 3 113 3 236 3 247 3 247
S1311 Staten 93 655 93 514 91 051 90 355 90 483
S1313 Lokalförvaltning 3 963 3 921 3 928 3 921 4 330
S1314 Socialskyddsfonder 6 015 6 552 6 238 5 511 5 895
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . . . .
Netto S1 Hela ekonomin -6 839 -10 884 -9 649 -898 4 342
S11 Icke-finansiella företag -88 875 -95 570 -97 747 -84 150 -95 906
S121 Centralbanken 73 618 70 444 75 779 52 791 84 447
S122 Övriga monetära finansinstitut -141 704 -141 098 -147 086 -103 007 -133 895
S123 Penningmarknadsfonder 2 344 2 311 2 110 2 062 -1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 55 454 56 176 56 305 50 836 55 692
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -7 646 -7 363 -7 633 -16 170 -14 289
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 27 735 27 835 28 023 26 831 28 243
S1311 Staten -80 955 -80 315 -78 054 -78 189 -76 471
S1313 Lokalförvaltning -3 219 -3 180 -3 183 -3 240 -3 602
S1314 Socialskyddsfonder 141 594 144 918 146 152 140 075 147 871
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 815 14 958 15 683 11 264 12 254
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2019, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/04/mata_2019_04_2019-06-14_tau_003_sv.html