Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro

  År/kvartal
2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4
Tillgånger S1 Hela ekonomin -41 285 30 485 -25 021 -17 828 -70 393
S11 Icke-finansiella företag -10 088 -5 061 -10 910 -7 425 -11 188
S121 Centralbanken -22 511 30 221 -2 128 925 -12 440
S122 Övriga monetära finansinstitut 8 126 15 778 325 -954 -32 582
S123 Penningmarknadsfonder 4 -2 173 . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -1 342 265 -268 1 124 -287
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -4 377 1 089 495 -630 832
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -59 450 -82 -31 -303
S1311 Staten -4 121 -3 916 -4 432 -1 878 -6 133
S1313 Lokalförvaltning -3 -2 27 4 71
S1314 Socialskyddsfonder -6 359 -6 380 -8 216 -9 072 -8 664
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -555 214 169 107 301
Skulder S1 Hela ekonomin -34 272 35 566 -27 820 -17 152 -72 001
S11 Icke-finansiella företag -10 782 -4 281 -12 516 -7 339 -10 957
S121 Centralbanken 685 -906 120 -219 251
S122 Övriga monetära finansinstitut -10 510 50 006 -7 228 5 153 -44 903
S123 Penningmarknadsfonder 39 -8      
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 48 -1 442 -888 439 155
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -1 553 5 026 271 -179 652
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -3 157 59 115 59
S1311 Staten -3 226 -5 073 979 -4 080 -7 338
S1313 Lokalförvaltning 23 42 57 28 283
S1314 Socialskyddsfonder -9 015 -8 018 -8 797 -11 157 -10 221
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 20 63 123 88 20
Netto S1 Hela ekonomin -7 013 -5 081 2 799 -677 1 608
S11 Icke-finansiella företag 694 -779 1 606 -86 -231
S121 Centralbanken -23 197 31 127 -2 248 1 144 -12 690
S122 Övriga monetära finansinstitut 18 636 -34 228 7 553 -6 107 12 321
S123 Penningmarknadsfonder -35 -2 164      
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -1 390 1 707 620 686 -442
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -2 824 -3 937 223 -451 180
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -57 293 -141 -146 -362
S1311 Staten -895 1 156 -5 412 2 203 1 205
S1313 Lokalförvaltning -26 -43 -30 -24 -211
S1314 Socialskyddsfonder 2 656 1 638 581 2 085 1 557
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -575 151 46 20 281
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 20.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/44/mata_2019_44_2020-03-20_tau_002_sv.html