Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02
Inkomster 1. Bytesbalans 9 698 10 174 9 515 10 665 8 983 8 275
1.1 Varor 5 384 5 751 5 323 6 024 4 835 4 367
1.2 Tjänster 2 736 2 777 2 654 2 961 2 361 2 199
1.3 Primära inkomster 1 464 1 531 1 424 1 565 1 645 1 573
1.4 Sekundära inkomster 113 115 113 115 141 136
Utgifter 1. Bytesbalans 9 360 9 894 9 562 9 546 8 820 8 709
1.1 Varor 5 238 5 370 5 048 5 136 4 809 4 952
1.2 Tjänster 2 648 3 011 2 865 2 930 2 740 2 426
1.3 Primära inkomster 1 144 1 168 1 289 1 088 863 957
1.4 Sekundära inkomster 329 345 360 392 408 374
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 14.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2020, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/02/mata_2020_02_2020-04-14_tau_002_sv.html