Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02
Tillgångar Totalt -24 322 -15 283 -2 141 -37 851 39 247 -11 174
1. Direktinvesteringar 481 -406 -361 -399 148 22
2. Portföljinvesteringar 494 2 941 1 419 -3 292 8 211 2 009
3. Övriga investeringar -17 789 -8 929 5 738 -24 941 40 528 -3 910
4. Finansiella derivat -7 600 -8 965 -8 777 -9 404 -9 516 -9 375
5. Valutareserv 91 76 -160 185 -124 81
Skulder Totalt -23 848 -13 616 -2 746 -40 430 42 610 -11 576
1. Direktinvesteringar 100 -1 047 -972 -960 -92 67
2. Portföljinvesteringar -6 818 3 697 4 429 -6 846 7 891 -2 444
3. Övriga investeringar -9 555 -7 504 2 347 -23 289 44 622 1 825
4. Finansiella derivat -7 574 -8 762 -8 550 -9 336 -9 811 -11 024
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2021, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/02/mata_2021_02_2021-04-12_tau_003_sv.html