Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/01 2021/02
1. Bytesbalans 716 1 520 156 373
1.1. Varor 3 384 3 905 192 214
1.2. Tjänster -2 463 -2 437 -281 -278
1.3. Primära inkomster 2 630 2 908 501 664
1.4. Sekundära inkomster -2 836 -2 856 -256 -227
2. Kapitalbalans 197 199 18 17
3. Finansiell balans -3 850 -3 976 -3 362 402
3.1. Direktinvesteringar 3 528 4 377 240 -45
3.2. Portföljinvesteringar -1 005 2 349 321 4 453
3.3. Övriga investeringar -5 705 -10 496 -4 094 -5 735
3.4. Finansiella derivat -1 548 -145 295 1 648
3.5. Valutareserv 880 -61 -124 81
4. Restpost -4 763 -5 695 -3 537 12
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/02/mata_2021_02_2021-04-12_tau_004_sv.html