Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05
Inkomster 1. Bytesbalans 10 695 8 407 8 522 9 611 9 327 9 523
1.1 Varor 6 305 4 595 4 885 5 703 5 321 5 439
1.2 Tjänster 2 575 1 873 1 836 1 843 1 992 1 972
1.3 Primära inkomster 1 691 1 758 1 622 1 856 1 866 1 963
1.4 Sekundära inkomster 124 180 180 209 149 148
Utgifter 1. Bytesbalans 8 893 8 272 8 321 10 290 9 944 9 269
1.1 Varor 4 865 4 555 4 789 5 568 5 186 5 052
1.2 Tjänster 2 451 2 123 2 122 2 314 2 150 2 029
1.3 Primära inkomster 1 091 1 031 952 1 934 2 205 1 783
1.4 Sekundära inkomster 486 563 458 474 403 406
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2021, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/05/mata_2021_05_2021-07-13_tau_002_sv.html