Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/04 2021/05
1. Bytesbalans 1 801 3 038 -617 254
1.1. Varor 3 024 3 273 135 387
1.2. Tjänster -2 103 -1 576 -159 -56
1.3. Primära inkomster 3 732 4 411 -339 181
1.4. Sekundära inkomster -2 852 -3 069 -254 -258
2. Kapitalbalans 197 196 16 16
3. Finansiell balans -3 503 -8 314 1 450 -4 754
3.1. Direktinvesteringar 3 536 1 601 299 448
3.2. Portföljinvesteringar -711 7 144 3 526 -8 406
3.3. Övriga investeringar -5 660 -19 249 -2 447 3 164
3.4. Finansiella derivat -1 548 2 035 88 -24
3.5. Valutareserv 880 155 -15 64
4. Restpost -5 501 -11 547 2 051 -5 023
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/05/mata_2021_05_2021-07-13_tau_004_sv.html