Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06
1. Bytesbalans 135 201 -679 -646 63 692
1.1 Varor 41 96 135 137 344 261
1.2 Tjänster -250 -286 -471 -190 -204 -190
1.3 Primära inkomster 727 670 -78 -339 181 858
1.4 Sekundära inkomster -383 -279 -265 -254 -258 -236
2. Kapitalbalans 17 15 17 16 16 16
3. Finansiell balans -2 692 606 -2 126 1 450 -4 754 868
3.1 Direktinvesteringar -769 -722 -1 029 299 448 798
3.2 Portföljinvesteringar 1 753 4 976 -1 438 3 526 -8 406 1 967
3.3 Övriga investeringar -3 547 -4 726 124 -2 447 3 164 -2 340
3.4 Finansiella derivat -5 998 191 88 -24 435
3.5 Valutareserv -124 81 25 -15 64 8
4. Restpost -2 844 389 -1 464 2 081 -4 833 160
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Kasperi Lavikainen 029 551 3674, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2021, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/06/mata_2021_06_2021-08-12_tau_001_sv.html