Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

År 2020 12 mån. glidande summa 2021/09 2021/10
1. Bytesbalans 1 984 2 809 1 146 -1 945
1.1. Varor 2 934 3 647 678 100
1.2. Tjänster -2 139 -2 274 -216 -323
1.3. Primära inkomster 4 033 4 563 876 -1 498
1.4. Sekundära inkomster -2 843 -3 127 -193 -224
2. Kapitalbalans 214 212 17 17
3. Finansiell balans -821 -2 601 -2 039 -5 234
3.1. Direktinvesteringar 6 382 -1 503 -253 -312
3.2. Portföljinvesteringar -809 10 207 -4 274 3 796
3.3. Övriga investeringar -5 725 -13 477 2 893 -8 058
3.4. Finansiella derivat -1 548 -813 -568 -637
3.5. Valutareserv 880 2 985 162 -23
4. Restpost -3 019 -5 621 -3 201 -3 306
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/10/mata_2021_10_2021-12-13_tau_004_sv.html