Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro

  År/kvartal
2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1
Tillgånger S1 Hela ekonomin 4 353 -40 145 -26 776 -55 603 25 264
S11 Icke-finansiella företag -7 813 -7 956 -8 991 -12 909 -8 884
S121 Centralbanken 5 852 11 472 -4 775 -15 734 28 732
S122 Övriga monetära finansinstitut 38 166 -26 860 -4 940 -21 772 9 655
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -1 590 1 311 1 328 1 970 3 223
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -23 224 305 1 684 117
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -166 671 227 865 562
S1311 Staten -8 153 -3 545 -2 308 -4 399 -5 855
S1313 Lokalförvaltning 6 28 -63 45 -43
S1314 Socialskyddsfonder -22 146 -15 774 -7 891 -6 085 -2 869
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 219 284 333 730 627
Skulder S1 Hela ekonomin 6 860 -38 378 -25 954 -57 197 29 476
S11 Icke-finansiella företag -6 600 -6 397 -6 587 -12 405 -8 922
S121 Centralbanken 391 830 524 1 585 200
S122 Övriga monetära finansinstitut 29 086 -18 447 -4 282 -34 917 44 203
S123 Penningmarknadsfonder 1 1      
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -283 -10 441 1 013 1 892
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 467 -360 1 275 -1 201 470
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 273 105 80 35 119
S1311 Staten 2 601 -573 -9 637 -3 107 -3 654
S1313 Lokalförvaltning 247 249 -11 36 -32
S1314 Socialskyddsfonder -19 697 -13 559 -7 843 -8 113 -4 829
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 373 -216 86 -124 27
Netto S1 Hela ekonomin -2 507 -1 767 -822 1 594 -4 212
S11 Icke-finansiella företag -1 213 -1 559 -2 404 -504 38
S121 Centralbanken 5 461 10 643 -5 299 -17 319 28 531
S122 Övriga monetära finansinstitut 9 080 -8 413 -659 13 145 -34 549
S123 Penningmarknadsfonder -1 -1      
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -1 307 1 321 887 958 1 331
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -490 584 -970 2 885 -353
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -439 567 147 831 443
S1311 Staten -10 754 -2 972 7 328 -1 292 -2 201
S1313 Lokalförvaltning -240 -221 -52 8 -11
S1314 Socialskyddsfonder -2 449 -2 215 -48 2 028 1 959
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -154 500 247 854 600
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 18.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/41/mata_2021_41_2021-06-18_tau_002_sv.html