Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2021, miljoner euro

År/kvartal
2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2 2021/Q3
Inkomster 1. Bytesbalans 24 894 29 654 26 212 28 702 30 070
1.1 Varor 14 138 16 755 15 295 16 855 18 096
1.2 Tjänster 5 631 7 743 5 575 6 192 6 706
1.3 Primära inkomster 4 754 4 790 4 773 5 320 4 903
1.4 Sekundära inkomster 371 366 568 335 366
Utgifter 1. Bytesbalans 24 235 26 152 26 577 28 508 28 113
1.1 Varor 14 166 14 531 15 064 16 076 17 317
1.2 Tjänster 6 347 7 154 6 569 6 946 7 302
1.3 Primära inkomster 2 855 3 174 3 439 4 489 2 538
1.4 Sekundära inkomster 867 1 293 1 505 998 957
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2021, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/43/mata_2021_43_2021-12-17_tau_001_sv.html