Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro

År/kvartal
2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2 2021/Q3
Tillgånger S1 Hela ekonomin 837 947 815 886 878 634 887 326 916 274
S11 Icke-finansiella företag 155 555 147 330 147 659 145 336 149 668
S121 Centralbanken 96 629 80 925 109 653 114 060 127 738
S122 Övriga monetära finansinstitut 243 424 222 550 226 853 225 364 226 446
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 89 373 96 835 104 718 110 767 113 479
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 35 355 35 501 35 962 36 545 36 789
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 31 647 33 393 34 515 34 986 35 303
S1311 Staten 14 625 13 771 13 461 13 586 12 912
S1313 Lokalförvaltning 783 931 865 926 1 009
S1314 Socialskyddsfonder 153 573 165 785 184 308 184 070 190 928
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 16 984 18 866 20 640 21 685 22 001
Skulder S1 Hela ekonomin 848 097 828 409 883 298 894 845 922 167
S11 Icke-finansiella företag 250 828 259 271 260 616 270 707 273 961
S121 Centralbanken 14 554 16 117 16 347 16 784 20 511
S122 Övriga monetära finansinstitut 373 772 341 288 385 465 394 268 415 143
S123 Penningmarknadsfonder 3 3 3 2 2
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 29 222 32 480 36 077 38 391 39 673
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 60 662 57 903 59 356 59 390 60 514
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 3 448 3 479 3 649 3 754 3 837
S1311 Staten 102 939 104 165 100 997 97 652 92 172
S1313 Lokalförvaltning 4 992 5 036 4 953 4 907 5 000
S1314 Socialskyddsfonder 4 857 5 970 13 109 6 206 8 571
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2 820 2 697 2 725 2 784 2 783
Netto S1 Hela ekonomin -10 151 -12 523 -4 664 -7 519 -5 894
S11 Icke-finansiella företag -95 273 -111 941 -112 957 -125 371 -124 293
S121 Centralbanken 82 075 64 808 93 306 97 276 107 227
S122 Övriga monetära finansinstitut -130 348 -118 738 -158 612 -168 903 -188 697
S123 Penningmarknadsfonder -3 -3 -3 -2 -2
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 60 151 64 355 68 640 72 376 73 806
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -25 308 -22 402 -23 394 -22 846 -23 725
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 28 199 29 914 30 866 31 232 31 466
S1311 Staten -88 314 -90 394 -87 536 -84 066 -79 260
S1313 Lokalförvaltning -4 209 -4 105 -4 088 -3 981 -3 991
S1314 Socialskyddsfonder 148 716 159 815 171 199 177 864 182 357
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 164 16 169 17 915 18 901 19 218
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/43/mata_2021_43_2021-12-17_tau_003_sv.html