Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

År 2020 12 mån. glidande summa 2021/09 2021/10
1. Bytesbalans 1 984 2 501 1 089 -1 945
1.1. Varor 2 934 3 646 725 100
1.2. Tjänster -2 139 -2 290 -203 -323
1.3. Primära inkomster 4 033 4 201 774 -1 498
1.4. Sekundära inkomster -2 843 -3 057 -207 -224
2. Kapitalbalans 214 212 17 17
3. Finansiell balans -821 -108 -847 -5 234
3.1. Direktinvesteringar 6 382 -6 090 -1 175 -312
3.2. Portföljinvesteringar -809 17 498 -1 704 3 796
3.3. Övriga investeringar -5 725 -14 579 2 147 -8 058
3.4. Finansiella derivat -1 548 79 -278 -637
3.5. Valutareserv 880 2 985 162 -23
4. Restpost -3 019 -2 822 -1 954 -3 306
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/43/mata_2021_43_2021-12-17_tau_004_sv.html