Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2008

I november 2008 registrerades 6 447 nya personbilar

I november 2008 registrerades 10 834 nya fordon, av vilka 7 840 var bilar. Första registreringarna ökade med 24,3 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 6 447 nya personbilar. Dieselandelen av personbilar var 50,7 procent. Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-november 2008 registrerades 238 233 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 0,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 135 168, vilket är 9,4 procent mera än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under början av året var Toyota, Volkswagen och Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2008. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2008/11/merek_2008_11_2008-12-04_tie_001_sv.html