Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.3.2009

I februari 2009 registrerades 7 172 nya personbilar

I februari 2009 registrerades 11 700 nya fordon, av vilka 8 300 var bilar. Första registreringarna minskade med 36,0 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 7 172 nya personbilar, vilket är 40,3 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 46,8 procent. Vid jämförelse av första registreringar i februari 2008 och 2009 bör man notera bilskattereformen som trädde i kraft i början av år 2008. På grund av reformen skedde tusentals av de första registreringar som planerats ske i slutet av år 2007 i stället år 2008.Uppgifterna grundar sig på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Under januari-februari 2009 registrerades 29 115 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 38,7 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 18 729, vilket är 44,2 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Toyota, Volkswagen, Ford.

Första registreringar av personbilar

Källa: Statistik över första registreringar 2009. Statistikcentralen, AKE

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208,
Irmeli Segerholm (09) 1734 3219
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2009/02/merek_2009_02_2009-03-05_tie_001_sv.html