Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.9.2010

I augusti 2010 registrerades 8 593 nya personbilar

I augusti 2010 registrerades 15 573 nya fordon, av vilka 9 741 var bilar. Första registreringarna ökade med 25,3 procent från motsvarande månad året innan. I augusti registrerades 8 593 nya personbilar, vilket är 40,5 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 40,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-augusti 2010 registrerades 141 280 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 10,3 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 78 353, vilket är 20,4 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-augusti var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2010 Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. augusti 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2010/08/merek_2010_08_2010-09-06_tie_001_sv.html