Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.12.2011

I november 2011 registrerades 9 056 nya personbilar

I november 2011 registrerades 14 335 nya fordon, av vilka 10 733 var bilar. Första registreringarna ökade med 9,9 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 9 056 nya personbilar, vilket är 10,5 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 40,9 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-november 2011 registrerades 203 987 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 9,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 119 232, vilket var 12,7 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-november var Volkswagen, Toyota och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2011, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2011/11/merek_2011_11_2011-12-07_tie_001_sv.html