Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2013

I november 2013 registrerades 7 463 nya personbilar

I november 2013 registrerades 11 584 nya fordon, av vilka 8 522 var bilar. Första registreringarna minskade med 4,1 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 7 463 nya personbilar, vilket är 3,3 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 38,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-november 2013 registrerades 161 899 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 10,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 97 527, vilket var 7,0 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-november var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2013, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2013/11/merek_2013_11_2013-12-05_tie_001_sv.html