Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2014

I december 2013 registrerades 5 923 nya personbilar

I december 2013 registrerades 10 144 nya fordon, av vilka 7 307 var bilar. Första registreringarna ökade med 0,4 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 5 923 nya personbilar, vilket är 7,7 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 47,1 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registereringar av personbilar

Första registereringar av personbilar

Under januari-december 2013 registrerades 172 043 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 10,3 procent. Under januari-december var antalet första registreringar av personbilar 103 450, vilket var 7,0 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2013, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2013/12/merek_2013_12_2014-01-10_tie_001_sv.html