Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.4.2015

I mars 2015 registrerades 11 097 nya personbilar

I mars 2015 registrerades 17 404 nya fordon, av vilka 12 403 var bilar. Första registreringarna ökade med 10,2 procent från motsvarande månad året innan. I mars registrerades 11 097 nya personbilar, vilket är 15,3 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 33,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-mars 2015 registrerades 44 023 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 4,5 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 29 355, vilket var 3,8 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-mars var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2015, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 09.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. mars 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2015/03/merek_2015_03_2015-04-09_tie_001_sv.html