Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.1.2016

I december 2015 registrerades 7 920 nya personbilar

I december 2015 registrerades 12 885 nya fordon, av vilka 9 210 var bilar. Första registreringarna ökade med 18,0 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 7 920 nya personbilar, vilket är 11,7 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 40,3 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-december 2015 registrerades 172 767 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 0,8 procent. Under januari-december 2015 var antalet första registreringar av personbilar 108 812, vilket var 2,4 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2015, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2015/12/merek_2015_12_2016-01-11_tie_001_sv.html