Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.3.2016

I februari 2016 registrerades 9 656 nya personbilar

I februari 2016 registrerades 13 725 nya fordon, av vilka 10 914 var bilar. Första registreringarna ökade med 13,4 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 9 656 nya personbilar, vilket är 20,9 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 35,3 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-februari 2016 registrerades 29 853 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 12,1 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 21 450, vilket var 17,5 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Volkswagen, Skoda och Toyota.


Källa: Statistik över första registreringar 2016, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (151,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 04.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2016/02/merek_2016_02_2016-03-04_tie_001_sv.html