Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.12.2016

I november 2016 registrerades 9 006 nya personbilar

I november 2016 registrerades 13 478 nya fordon, av vilka 10 502 var bilar. Första registreringarna ökade med 4,3 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 9 006 nya personbilar, vilket är 0,1 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 34,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-november 2016 registrerades 172 846 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 8,1 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 110 840, vilket var 9,9 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-november var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2016, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2016/11/merek_2016_11_2016-12-07_tie_001_sv.html