Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.6.2017

I maj 2017 registrerades 11 055 nya personbilar

I maj 2017 registrerades 19 457 nya fordon, av vilka 12 889 var bilar. Första registreringarna ökade med 6,4 procent från motsvarande månad året innan. I maj registrerades 11 055 nya personbilar, vilket är 5,1 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 31,8 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-maj 2017 registrerades 85 990 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 2,1 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 53 574, vilket var 2,1 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-maj var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2017, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. maj 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2017/05/merek_2017_05_2017-06-06_tie_001_sv.html