Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.1.2018

I december 2017 registrerades 8 068 nya personbilar

I december 2017 registrerades 15 216 nya fordon, av vilka 9 490 var bilar. Första registreringarna ökade med 19,2 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 8 068 nya personbilar, vilket är 1,0 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 28,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-december 2017 registrerades 192 991 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 4,0 procent. Under januari-december var antalet första registreringar av personbilar 118 583, vilket var 0,4 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2017, Statistikcentralen,Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2017/12/merek_2017_12_2018-01-08_tie_001_sv.html