Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.3.2019

I februari 2019 registrerades 8 084 nya personbilar

I februari 2019 registrerades 13 142 nya fordon, av vilka 9 480 var bilar. Första registreringarna minskade med 3,0 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 8 084 nya personbilar, vilket är 11,3 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 23,2 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-februari 2019 registrerades 31 493 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 4,0 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 19 821, vilket var 12,7 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2019, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2019/02/merek_2019_02_2019-03-06_tie_001_sv.html