Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.1.2020

I december 2019 registrerades 8 213 nya personbilar

I december 2019 registrerades 12 965 nya fordon, av vilka 9 639 var bilar. Första registreringarna ökade med 20,7 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 8 213 nya personbilar, vilket är 33,2 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 18,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-december 2019 registrerades 189 008 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 1,5 procent. Under januari-december var antalet första registreringar av personbilar 114 199, vilket var 5,2 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2019, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2019/12/merek_2019_12_2020-01-08_tie_001_sv.html