Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.2.2020

I januari 2020 registrerades 10 798 nya personbilar

I januari 2020 registrerades 16 335 nya fordon, av vilka 12 471 var bilar. Första registreringarna minskade med 11,0 procent från motsvarande månad året innan. I januari registrerades 10 798 nya personbilar, vilket är 8,0 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 15,2 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari var Toyota, Skoda och Volkswagen. Toyota Corolla, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Nissan Qashqai och Ford Focus var de populäraste modellerna av personbilarna.


Källa: Statistik över första registreringar 2020, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. januari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2020/01/merek_2020_01_2020-02-06_tie_001_sv.html