Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.4.2020

I mars 2020 registrerades 9 194 nya personbilar

I mars 2020 registrerades 15 853 nya fordon, av vilka 10 738 var bilar. Första registreringarna ökade med 1,8 procent från motsvarande månad året innan. I mars registrerades 9 194 nya personbilar, vilket är 0,9 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 15,8 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-mars 2020 registrerades 45 194 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 4,0 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 28 266, vilket var 2,9 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-mars var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2020, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. mars 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2020/03/merek_2020_03_2020-04-06_tie_001_sv.html