Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.10.2012

Användningen av personaluthyrning fortsatte att öka år 2011

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade användningen av personaluthyrning år 2011 och överskred nivån före reces-sionen. Nivån för år 2008 överskreds i alla betydande näringsgrenar. Räknat i euro har ökningen av användningen av personaluthyrning varit kraftigast inom industrin, men också handeln och byggbranschen har ökat användningen av inhyrd personal betydligt.

De största näringsgrenarna med personaluthyrning 2008–2011

De största näringsgrenarna med personaluthyrning 2008–2011

Inom social-, hälso- och sjukvård är siffrorna över personaluthyrning inte helt jämförbara på grund av ändringar i näringsgrenen (se översikten över år 2010 på statistikens hemsida). Den relativt låga siffran inom byggbranschen kan bero på att personal som är inhyrd från utländska företag inte syns i uppgifterna i statistiken.

Omsättningen inom personaltjänster kommer nästan helt och hållet från personaltjänster inom landet. Av de näringsgrenar som ingår i statistiken över företagstjänster är försäljningen till utlandet mest betydande inom tekniska tjänster, där den utgjorde 21 procent av omsättningen inom näringsgrenen. Också inom datatekniska tjänster härstammade en ganska stor andel av om-sättningen, dvs. 16 procent, från utlandet.

Den offentliga sektorns andel av omsättningen inom datatekniska tjänster, personaluthyrning samt reklam- och mediebyråtjänster var oförändrad jämfört med året innan och uppgick till totalt omkring 15 procent.

Den betydande ökningen av omsättningen inom reklam- och mediebyråtjänster förklaras till en stor del av att statistikens täckning ökat.


Källa: Företagstjänster 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyketilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2011/palhy_2011_2012-10-03_tie_001_sv.html