Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.10.2013

Inga betydande förändringar i strukturen på utbudet av företagstjänster i år 2012

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens statistik över företagstjänster skedde det inga betydande förändringar i strukturen på utbudet av företagstjänster år 2012 jämfört med året innan. De största posterna är huvudsakligen oförändrade inom alla näringsgrenar i statistiken. Andelen tjänster som sålts till utlandet är också på samma nivå som året innan.

Utländska och inhemska kunders andel av omsättningen efter näringsgren

Utländska och inhemska kunders andel av omsättningen efter näringsgren

När det gäller juridiska tjänster såldes en betydande del, omkring 24 procent, till utlandet. En betydande del av omsättningen bland i synnerhet juridiska företag som erbjuder patenttjänster kom från utlandet.

Också inom tekniska tjänster och datatekniska tjänster såldes en betydande del till utlandet. De flesta av kunderna till företag med personaluthyrning fanns dock i Finland.

Den offentliga sektorn är en betydande köpare i synnerhet när det gäller arkitekttjänster och tekniska tjänster. Mer än en tredjedel av arkitekttjänsterna och något under en fjärdedel av de tekniska tjänsterna såldes till den offentliga sektorn. När det gäller omsättningen inom datatekniska tjänster kom en femtedel från den offentliga sektorn. I fråga om juridiska tjänster, reklamtjänster, marknadsundersökningstjänster och teknisk provning och analys var försäljningen till den offentliga sektorn däremot mycket blygsam, dvs. klart under tio procent.

Kundernas andel av omsättningen inom den offentliga och privata sektorn efter näringsgren

Kundernas andel av omsättningen inom den offentliga och privata sektorn efter näringsgren

Källa: Företagstjänster 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyketilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 2.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2012/palhy_2012_2013-10-02_tie_001_sv.html