Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.10.2014

De tekniska tjänsterna ökade år 2013

Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade användningen av tekniska tjänster år 2013. Dessa tjänster visade också en stigande tendens år 2012.

Utvecklingen av tekniska tjänster 2011-2013

Utvecklingen av tekniska tjänster 2011-2013

Mest användes tekniska tjänster inom industri- och produktionsprojekt, vars andel visserligen minskade något från år 2012. Som draglok för tillväxten fungerade särskilt byggprojekten, där de tekniska tjänsterna visade en betydande ökning år 2013. Av omsättningen av tekniska tjänster kom 83 procent från inhemska kunder och 17 procent från utländska. Den privata sektorns kunder stod för 74 procent av omsättningen.

Vid en granskning av de tekniska tjänsterna år 2013 var det anmärkningsvärt att spelbranschen visade en betydande tillväxt. På utvecklingen inverkade också bl.a. den ökade användningen av databehandlingstjänster och servertjänster på internet. Av omsättningen av datatekniska tjänster kom 72 procent från inhemska kunder och 28 procent från utländska. Tjänsterna till den privata sektorn stod för 80 procent av omsättningen.


Källa: Företagstjänster 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, hyodyketilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (170,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2013/palhy_2013_2014-10-01_tie_001_sv.html