Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.10.2019

Den snabba ökningen av omsättningen inom datatekniska tjänster fortsatte år 2018

Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade omsättningen inom datatekniska tjänster (TOL 582, 62, 631) med omkring 13 procent år 2018. Omsättningen ökade också inom nästan alla andra näringsgrenar inom företagstjänster. En god omsättningsökning uppnådde dessutom bl.a. näringsgrenarna arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, redovisnings-, bokförings- och revisionstjänster samt marknads- och opinionsundersökningar. Programmeringstjänster och andra it-tjänster den största tjänsteposten inom datatekniska tjänster.

Utvecklingen av omsättningen inom utvalda näringsgrenar inom företagstjänster 2016–2018

Utvecklingen av omsättningen inom utvalda näringsgrenar inom företagstjänster 2016–2018

Programmeringstjänster och andra it-tjänster var den största tjänsteposten inom datatekniska tjänster

Den största tjänsteposten sett till omsättning inom datatekniska tjänster år 2018 var programmeringstjänster och andra it-tjänster (CPA-klasserna 62.01 och 62.09 totalt). Också räknat i euro var ökningen inom programmeringstjänster och andra it-tjänster under året störst av alla tjänsteposter.

Största delen av omsättningen inom programmeringstjänster och andra it-tjänster, omkring 65 procent, kom från programmeringstjänster. Övriga datatekniska tjänster omfattar t.ex. installationstjänster och tjänster förknippade med återskapande av förstörda filer.

Omsättningen inom nedladdningsbara programvaror och onlineprogram, datordrifttjänster och återförsäljning av programvara och datorutrustning ökade också kraftigt från året innan. Den enda tjänsteposten inom datatekniska tjänster där omsättningen minskade år 2018 var utgivningstjänster avseende dataspel.

Av omsättningen av datatekniska tjänster kom 42 procent från utlandet. Totalt 84 procent av omsättningen kom från kunder inom den privata sektorn och resten från den offentliga sektorn.

Omsättningen inom näringsgrenen Datatekniska tjänster (TOL 582, 62, 631) efter tjänstepost 2017-2018, produktindelningen CPA

Omsättningen inom näringsgrenen Datatekniska tjänster (TOL 582, 62, 631) efter tjänstepost 2017-2018, produktindelningen CPA

* Omsättningen inom datatekniska tjänster omfattar klasserna 58.2 Utgivningstjänster avseende programvara, 62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. samt 63.1 Databehandlingstjänster, webbhotell o.d.; webbportaler i produktindelningen CPA


Källa: Företagstjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Savolainen 029 551 3259, yrityspalvelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (178,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2018/palhy_2018_2019-10-03_tie_001_sv.html